راهکارهای پیشگیری از قاچاق لوازم خانگی.

عصر کالا- اهمیت علم و دانش در رشد و پیشرفت زندگی بشر موضوعی انکار نشدنی است. صنعت لوازم خانگی نیز از جمله حوزه هایی است که زاییده گسترش علم بوده و رشد و گسترش آن در آینده نیز منوط به گسترش دانش هست.

راهکارهای پیشگیری از قاچاق لوازم خانگی.
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۸:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از تی نیوز، به تازگی پژوهشی تحت عنوان«راهکارهای پیشگیری وضعی از قاچاق لوازم خانگی موردمطالعه بندر عباس سال 1395 » در این حوزه انجام پذیرفته است که در شماره سوم سال نوزدهم نشریه پژوهش های دانش انتظامی  منتشر شده است ،در ادامه چکیده این مقاله می آید:

  امروزه قاچاق لوازم خانگی صدمه‌های فراوانی بر پیکره اقتصادی کشور وارد می‌کند. مشکلاتی نظیر کاهش تولید داخلی، افزایش بیکاری و گسترش بحران‌های اجتماعی و درنهایت به خطر افتادن امنیت ملی کشور؛ که آن را به موضوعی مهم تبدیل کرده و دغدغه بسیاری از مدیران دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی شده است.

  اگرچه در حال حاضر اقدام‌های خوبی پیرامون پیشگیری از قاچاق صورت گرفته و شیوه‌های مقابله‌ای متفاوتی نیز به‌کار برده می‌شود، ولی به‌نظر می‌رسد که هم‌زمانی و هم‌راستایی برنامه‌ها نیز بیش از پیش باید رعایت شود و از روش‌های پیشگیری از جرم قاچاق بهره بیشتر و مطلوب‌تری گرفته شود.

  این پژوهش قصد دارد با استفاده از فنون پیشگیری وضعی، راهکارهای مؤثر پیشگیری از قاچاق لوازم خانگی در شهر بندرعباس را مورد بررسی قرار دهد.

  روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شهر بندرعباس در سال 95، شامل قضات، کارشناسان و وکلای امور جزایی، کلانتری‌ها و بخش‌های مبارزه با قاچاق، متخلفان، مجرمان و محکومان به حبس یا جریمه برای قاچاق لوازم خانگی است که از میان آنها به نسبت مساوی و با روش انتخاب تصادفی- طبقه ای 200 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین شد.

  برای جمع‌آوری داده‌ها، از پرسش‌نامه روا و پایا (آلفای 0/83) استفاده و داده‌ها با آزمون‌های آماری کولموگروف اسمیرنوف و تی نمونه اول تحلیل شد. یافته‌ها و نتایج: یافته‌ها نشان داد که در راستای فن افزایش زحمت، بکارگیری فناوری، بیشترین تأثیر و در راستای فن کاهش تحریک، تغییر ساختار گمرک‌ها، کمترین تأثیر در پیشگیری وضعی از قاچاق لوازم خانگی در شهر بندرعباس را دارند.

  بنابراین تکیه بر این دو مولفه در پیشگیری وضعی از قاچاق لوازم خانگی به‌عنوان نقطه قوت در پیشگیری از قاچاق لوازم خانگی است.

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی
  مطالب مرتبط
  مطالب مرتبط بیشتر